Leva i Nordvärmland

Datum: 2019-01-29
Tid: Kl. 18.00
Plats: Piltzsalen Kommunalhuset

Tagga ner – En berättelse om en utmattning

Erika Bergkvist berättar

Entre 40 kr

Arr. Torsby kommun, ABF, Svenska Kyrkan