Kulturdagar i Kärrbackstrand

Datum: 2018-04-07
Tid: Kl. 11 - 17
Plats: Stranna Folkets Hus

Kl. 11.30  Invigning av Berit Högman från regeringens kulturutskott.

Kl. 13.00  Annika Eriksdotter med rötter i Kärrbackstrand  släpper sin bok ”Kärrbackstrand – en fotografisk berättelse”

Under dagarna visas en mångfasetterad utställning bl.a.

Konst- Hantverks- textil- kniv- fiol- lås- utställningar och många fler utställningar.

Välkommen!