Konserten ”Legends”

Datum: 2015-04-23
Tid: Kl. 19.00
Plats: Dalby Kyrka

Rickard B. Berggren

Konserten ”Legends” om Pat Boone, Elvis,  Jonny Cash, Buddy Holly mfl.

Samarr:ABF, Biblioteket, Övre Älvdals församling