Kolbullestekning Kindsjöns Camping

Datum: 2015-08-05
Tid: Kl. 18.00
Plats: Kindsjöns Camping

Trivselkväll med kolbullestekning vid Skogsgården Kindsjöns Camping kl. 18.00 – 21.00

Underhållning – Ta gärna med egna instrument

Välkomna!