Kolbullestekning Kindsjöns Camping

Datum: 2015-07-29
Tid: Kl, 18.00
Plats: Kindsjöns Camping

Trivselkväll med Kolbullestekning vid Skogsgården Kindsjöns Camping  18.00 – 21.00

Underhållning – Ta gärna med egna instrument.

Välkomna!