Kolbullekväll på marknadsplatsen

Datum: 2019-07-09
Tid: Kl. 18.00
Plats: Marknadsplatsen

Välkommen till marknadsplatsen på nävgröt och fläsk eller kolbullar!

Arr. PRO