Julkonsert i Stranna Folkets Hus

Datum: 2015-11-20
Tid: Kl. 19.00
Plats: Stranna Folkets Hus

Wermland Operas Julturné  2015

The Hebbe Sisters & Duo Sentire

Förköp: Höljes Lanthandel, Gulf Sysslebäck, Likenäs Allköp

Välkommen!