Julkonsert i Stranna Folkets hus

Datum: 2017-11-24
Tid: Kl. 19.00
Plats: Stranna Folkets hus

Julkonsert i Stranna Folkets hus.

Kura Skymning
En afton i väntan på jul.

Stefan Ljungqvist, Anton Ljungqvist, Samuel Skönberg

Välkommen!