Invigning av nya kyrksalen

Datum: 2021-08-15
Tid: Kl. 11.00
Plats: Nya kyrksalen

Invigning av nya kyrksalen och nygamla församlingshemmet – Gudstjänst

Kafferep i församlingshemmet

Välkommen!

Övre Älvdals församling