Ingvar Karlsson & Gamla Polare

Datum: 2022-09-08
Tid: Kl.19.00
Plats: Stranna Folkets Hus

Ingvar Karlsson & Gamla Polare

Stranna Folkets Hus

Entre´200:- kontant eller Swish

Förköp: Höljes Lanthandel, Radio El, GA macken

Välkomna!