Informationsträff om framtidens Branäs

Datum: 2016-10-18
Tid: kl. 18.00
Plats: Branäs Ski Lodge

Branäs Fritidscenter och Torsby kommun informerar om skidanläggningens utveckling och den snabba framväxten för de närmaste åren.

Företag och allmänhet hälsas välkommen till Branäs Ski Lodge.