Informationsmöte ang. fiberföreningen i Sysslebäck

Datum: 2016-05-18
Tid: Kl. 18.00
Plats: Kommunalhuset Sysslebäck

Fiberföreningen håller ett informationsmöte angående offert från Relacom och Zitius.

Välkomna!