Informations- och samrådsmöte Näckåns Energi AB

Datum: 2013-02-12
Tid: Kl. 18.00
Plats: kommunalhuset i Sysslebäck

Allmänheten och särskilt inbjudna är välkomna till kommunalhuset denna kväll då Näckåns informerar om planerna på att anlägga vattenkraftverk i Näckån.

Välkomna!