Höstglöd Idrottscafe’ i Piltzsalen

Datum: 2023-10-02
Tid: Klö. 18.00
Plats: Piltzsalen komunalhuset

Idrottscafe’ i Piltzsalen på komunalhuset

Medverkan av aktiva, ledare och veteraner.

Huvudgäst är hemmasonen och IBUS president OLLE DAHLIN

Ungdomar från Finnskoga IF säljer fika

VÄLKOMMEN!