Huvudförhandling om Projekt Näckåfall

Datum: 2016-04-21
Tid: Kl. 9.00
Plats: Kommunalhuset Sysslebäck

Torsdag 21 april kl. 9.00 hålls huvudförhandling om Näckåfall vattenkraftverk med Mark- och miljö-överdomstolen i kommunalhuset Sysslebäck.

Intresserade åhörare hälsas välkomna.