Höstglöd Migration och rörlighet

Datum: 2023-10-07
Tid: Kl. 14.00
Plats: Piltzsalen komunalhuset

MIGRATION OCH RÖRLIGHET

Föredrag med universitetslektor Peter Olausson

– från 1500-talet och fram till nära nutid

med Värmland i fokus.

Servering och lotter

Arr: Dalby Hembygdsförening
Studiefrämjandet