Höstglöd Kom å va mä!

Datum: 2023-09-29
Tid: Kl. 18.00
Plats: Backa Ordenshus

KOM O VA MÄ!

Önska / Sjung med i Pärleporten m.m. tillsammans med Lennart Larsson

Lars-Åke Larsson, Curt Östlund

Servering

Arr. Backa Dalby Bygdegårdsförening
Sunne Missionsförsamling, Studiefrämjandet,