Hembygdsdag vid Halvarstugan Båtstad

Datum: 2023-07-16
Tid: Kl. 12.00
Plats: Halvarstugan Båtstad

HEMBYGDSGÅRDEN HALVARSTUGAN BÅTSTAD
GUDSTJÄNST
UNDERHÅLLNING THOMAS OCH CHANTAL KÅGSTRÖM och ”EN SALIG BLANDNING”
SERVERING AV SILLKNYTEN, KORV, RIS A LA MALTA

UTDELNING AV STIPENDIUM
UTDELNING AV TRÄTRISSOR
ÅRETS FINNSKOGING KORAS

VÄLKOMNA!