Gökotta i Skrockarberget

Datum: 2018-06-03
Tid: Kl. 9.00
Plats: Tomta Hembygdsgård

Välkommen till Tomta Hembygdsgård och lyssna efter göken.

Arne Söderbäck, Kjell-Inge Midtskogen
Kyrkkaffe