Föreläsning – Leva i Nordvärmland

Datum: 2013-04-18
Tid: Kl. 19.00
Plats: Utmarksmuseets café Ransby

Oddgeir Bruaset

berättar och visar foton utifrån sina böcker och TV-program
”Där ingen skulle tro att någon kunde bo”
kostnad 40:-
Välkommen!

Samarr: ABF, Biblioteket, Övre Älvdals församling