Finngårdens Dag i Rikkenberget

Datum: 2018-08-11
Tid: Kl. 12.00 - 17.00
Plats: Rikkenbergets Hembygdsgård

Finngården Rikkenberget firar sin egen dag med
underhållning, motti o fläsk, lotter, kaffe med våfflor

Kl. 13.00 Erland Edvardsson underhåller på dragspel.

Kl. 14.00 Niclas Persson berättar om Gottlunds vandringar på Finnskogen.

Välkommen!

Arr: Rikkenbergets hembygdsförening