Filmvisning på ABF/Biblioteket

Datum: 2014-10-24
Tid: Kl. 18.00
Plats: ABF/Biblioteket Sysslebäck

Välkommen på filmvisning
Bin inte bara honung
Vi bjuder på fika

Arr. ABF, Biblioteket