Filmpremiär ”100 år till”

Datum: 2020-02-04
Tid: Kl. 19.00
Plats: Bio nordvärmland Ambjörby

Välkommen till filmpremiär – filmen

100 år till

Kampen för landsbygdsutveckling, samhällsnytta, entreprenörskap,

bygget av Sveriges modernaste småskaliga vattenkraftverk

Näckåns Energi AB

mingel från 18.30