Film på Utmarksmuseet

Datum: 2022-04-17
Tid: Kl. 17.00
Plats: Utmarksmuseet Ransby

Film om människor i SIBIRIEN av Staffan Jofjell

författarförbundets ordförande VARATOVA jojkar för att hylla
den skjutna björnen.

Entré 50 kr inkl. fika
Arr. ABF