Elva-kaffe med allsång

Datum: 2019-01-29
Tid: Kl. 11.00
Plats: Drängstugga

Välkommen till elva-kaffe med allsång i Drängstugga

tillsammans med Gladkören och kantor Britta.