Dragspelsstämma vid Kindsjön

Datum: 2018-08-24
Tid: Kl. 18.00
Plats: Skogsgården Kindsjön

Dragspelsstämma

Allspel, dans, matservering, kolbullestekning

Välkommen!

Verdandi o ABF