Dragspelsstämma vid Kindsjön

Datum: 2018-08-25
Tid: Kl. 15.00
Plats: Skogsgården Kindsjön

Dragspelsstämma

Allspel, dans, matservering, kolbullestekning, kiosk.

Välkommen!

Verdandi o ABF