Dragspelsstämma Skogsgården Kindsjön

Datum: 2015-08-22
Tid: Kl. 15.00
Plats: Skogsgården Kindsjön

Dragspelsstämma med allspel. dans. matservering, kolbullestekning, kiosk.

 

samarr: Verdandi och ABF