Dokumentationsträff

Datum: 2012-12-04
Tid: 18:00
Plats: Ovansjö Bygdeförenings kontor

Alla välkomna att se på och identifiera gamla kort.