Cirkus Wictoria

Datum: 2016-06-06
Tid: Kl. 18.00
Plats: Cirkusplatsen Sysslebäck

– en resa mellan dröm och verklighet!

cirkus enligt tradition på Sveriges nationaldag

stort uppbåd av cirkusdjur såsom hästar, kameler, getter, lama