Cafékväll på biblioteket

Datum: 2015-10-19
Tid: Kl. 18,00
Plats: Biblioteket Sysslebäck

Green Planet week 2015

Filmvisning – Sista flottningen i Klarälven

Vi bjuder på fika.

Välkomna!

ABF o Biblioteket