Cafékväll på biblioteket

Datum: 2015-10-21
Tid: Kl. 18.00
Plats: Biblioteket Sysslebäck

Green Planet Week  2015

Filmvisning – Thor Heyerdahl

Vi bjuder på fika

Välkomna!

ABF o Biblioteket