Berättarkafé

Datum: 2016-10-04
Tid: Kl. 18.00
Plats: Kommunalhuset Sysslebäck

Hur hanterar vi miljöer, som inte används längre?

Värmlands Museum visar film och Björn Wallbom berättar om lämningar som dokumenterats.

Arr: Värmlands Museum och
Torsby Finnskogscentrum.