Barnföreställningen Fyran

Datum: 2017-10-04
Tid: Kl. 9.30
Plats: Piltz-salen Kommunalhuset Sysslebäck

Minimusikalen
Fyran med Kattis
för barn i åldern 3 – 9 år
Piltzsalen Kommunalhuset Sysslebäck