Årsmöte Föreningen Framtid i Nordvärmland

Datum: 2024-03-19
Tid: Kl. 18.00
Plats: Piltz-salen Kommunalhuset

Välkommen alla som är intresserade och alla medlemmar

till ett av årets viktigaste möten!

I samband med mötet bjuds det på fika.