Anhörigträff

Datum: 2024-01-30
Tid: Kl 13 - 15
Plats: Dalby Församlingshem

ATT LEVA MED DEMENS

Välkommen till anhörigträff i Dalby Församlingshem!

Svenska Kyrkan och Övre Älvdals församling