Allsång med 11-kaffe

Datum: 2024-03-12
Tid: Kl. 11.00
Plats: Drängstugga Sysslebäck

VÄLKOMMEN TILL DRÄNGSTUGGA PÅ 11-KAFFE MED ALLSÅNG!

Övre Älvdals församling