Älgfest med dans

Datum: 2016-10-08
Tid: 21.00 - 01.00
Plats: Stranna Folkets Hus

Traditionell Älgfest med dans till Nils-Birgers orkester.

Arr: Stranna Folkets husförening.