Adventsfika på Bibblis

Datum: 2014-12-02
Tid: Kl. 13-15
Plats: Biblioteket Sysslebäck

Välkommen på Adventsfika och glögg!
Kl. 13.00 Stranna All Stars
Gissningstävlan!

ABF och Biblioteket