Föreläsning New Dehli – Borås

Datum: 2014-03-04
Tid: 19.00
Plats: Utmarksmuseet Ransby

Från New Delhi – Borås

Per J Andersson, P. K. Mahanandia

Kostnad: 40 kronor

Samarr: ABF, Biblioteket, Övre  Älvdals församling