60-årsjubileum i Likenäsparken

Datum: 2013-06-29
Tid: 21.30 - 01.30
Plats: Likenäsparken

Parken firar 60-årsjubileum med dans till The Grabbs