11-kaffe med allsång

Datum: 2018-02-27
Tid: Kl. 11.00
Plats: Drängstugga Sysslebäck

Välkommen till 11-kaffe med allsång i ”Drängstugga”

Gladkören medverksar.

Arr: Övre Älvdals församling