11-kaffe med allsång

Datum: 2018-05-29
Tid: Kl.11.00
Plats: Drängstugga Sysslebäck

Välkommen alla daglediga till 11-kaffe med allsång i Drängstugga.

Gladkören medverkar.

Arr: Övre Älvdals församling