Föreningen

Ovansjö Bygdeförening bildades den 24 april 2007. Anledningen till bildandet var att dåvarande projektgruppen, som stod i begrepp att ge ut sin bygdebok behövde en bokutgivare. Föreningens första uppgift blev således  att stå som utgivare till boken Ovansjöbygden   – från Vingängsjön till Tåsan.

Redan året efter utgivningen började förberedandet till ett nytt bokprojekt. Ovansjö Bildarkiv lades upp, stora dokumentationsgruppen bildades och så var Projekt Persondokumentation i gång.

Om  man läser föreningens stadgar finner man att föreningen skall

  • verka för att dokumentera bygdens historia, dess byggnader, seder, kultur och personer som levt och lever i bygden.
  • väcka och stärka känslan för bygdens värde.
  • verka för att stärka gemenskapen i bygden genom att samordna insatser för utveckling och trivsel.

Nuvarande  styrelse, som valdes på årsmötet den 25 maj 2020 ser ut på följande sätt:

Ordförande:  Mats Fallbäcken.
Kassör:  Ingrid Svanberg.
Sekreterare:  Tommy Sunnanängs.
Ledamöter:  Sonja Haugen-Svedbo, Lena Fallbäcken och Tage Bengtsson.
Suppleanter:  Karin Danielsson och Eva-Barbro Anderson.
Revisor:  Anna-Karin Hallgren